Học tiếng Hàn qua lời bài hát

Xử lý nước thải chứa niken

Xử lý nước thải chứa niken là một trong những thành phần độc hại ảnh hưởng lớn đến xung quanh nên cần phải có một công nghệ xử lý tiêu chuẩn và phù hợp.

Do việc xử lý nước thải chứa niken thì niken là một trong những thành phần của ngành xi mạ nên sau đây sẽ là bài viết nói chính xác hơn là về việc xử lý nước thải trong ngành xi mạ. 
 

Nhà máy xử lý nước thải chứa niken
Nhà máy xử lý nước thải chứa niken
 
Vấn đề về môi trường xung quanh đang là một trong các vấn đề cốt lõi được toàn xã hội ta hiện nay quan tâm. Ngoài những chất thải có trong sinh hoạt thì chất thải mà thải ra từ trong sản xuất công nghiệp đều được xem là các nguyên nhân gây ra ảnh hưởng nặng nề cho xã hội và môi trường. 

Những nhà máy, xí nghiệp và công nghiệp thì bên cạnh việc mang đến lợi ích to lớn cho một nền kinh tế của đất nước ta thì lượng chất thải của chúng cũng là luôn có một khối lượng lớn và đa dạng về các chủng loại khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường đã nghiêm trọng thì ngày càng nghiêm trọng hơn, đòi hỏi rằng con người phải cần có nhận thức đúng đắn về việc này và đầu tư một cách thích đáng cho các vấn đề xử lý chất thải vfa nhất là xử lý nước thải.

Trong đó thì ngành công nghiệp về gia công kim loại chủ yếu là lượng nước thải xi mạ từ việc gia công các kim loại sẽ có khả năng phá hoại nghiêm trọng nhất đối với môi trường và cần phải được áp dụng để thiết kế một hệ thống xử lý các chất thải đúng cách hơn để làm giảm thiểu sự ô nhiễm của môi trường nước cũng như là việc bảo vệ sức khỏe của con người.

1. Nguồn gốc phát sinh nước thải chứa niken - nước thải xi mạ
 

Nhà máy áp dụng xử lý nước thải chứa niken
Nhà máy áp dụng xử lý nước thải chứa niken
 
Nguồn phát sinh mà từ nước thải xi mạ chủ yếu là trong khâu sản xuất của những xí nghiệp, nhà máy và tính chất của nước thải xi mạ lại tùy thuộc vào các loại hình sản xuất, dây chuyền công nghệ, chất lượng sản phẩm, thành phần nguyên liệu,… Nước thải thải ra từ khâu sản xuất này trong các xí nghiệp thường chia ra làm 2 loại: nguồn nước thải từ quá trình mạ và quá trình khi làm sạch các bề mặt chi tiết.
 
Nguồn nước thải từ quá trình mạ:

Các dung dịch trong bể mạ có thể sẽ bị rò rỉ, rơi vãi hay là sẽ bám theo những gá mạ vệ sinh nên đã thải ra những chất bẩn và cặn đi theo dòng nước thải trôi ra ngoài. Do đó sẽ phát sinh một lượng nước thải tuy nó không nhiều nhưng lại mang các chất ô nhiễm đa dạng và nồng độ các chất ô nhiễm lại cao (Cr6+, Ni2+, CN–).
 
Nước thải từ trong quá trình làm sạch các bề mặt chi tiết:

Trên bề mặt của kim loại thường có những vệt dầu mỡ bám vào là do những giai đoạn bảo dưỡng và do sự đánh bóng cơ học. Để đảm bảo được chất lượng của lớp mạ thì những chi tiết trước khi được mạ cần phải được làm sạch những bề mặt bằng các phương pháp tẩy đi dầu mỡ hóa học, dùng dung môi hay là dùng điện hóa. Vì vậy nên lượng nước thải đã phát sinh trong quá trình này sẽ nhiều nhưng nồng độ của các chất ô nhiễm lại nhỏ, chủ yếu là các chất kiềm, axit và dung dịch.

2. Các thành phần và đặc tính của nước thải chứa niken - nước thải xi mạ


Nước thải xi mạ có những thành phần đa dạng về nồng độ và độ pH sẽ biến đổi rộng từ axit đến rất kiềm. Đặc trưng chung của các loại nước thải xi mạ là sẽ chứa một hàm lượng cao của các muối vô cơ và của các kim loại nặng. Tùy theo các kim loại của lớp mạ mà các nguồn ô nhiễm có thể là những chất như Cu, Zn, Cr, Ni,… và cũng sẽ tùy thuộc vào các loại muối kim loại đã được sử dụng mà nước thải sẽ chứa những độc tố như xianua, sunfat, cromat, amoni,… Những chất hữu cơ mà ít có trong nước thải xi mạ, phần chủ yếu của nó  là các chất tạo bông hay là chất hoạt động bề mặt… nên hàm lượng BOD, COD thường thấp và sẽ không thuộc vào đối tượng xử lý. Đối tượng xử lý ở đây chính là những ion vô cơ mà đặc biệt sẽ là những muối kim loại nặng như các chất Cr, Ni, Cu, Fe,…
 
- Nước thải nên được tách làm 3 dòng riêng biệt:
 
- Dung dịch thải mà đậm đặc từ những bể nhúng hay là bể ngâm.

- Nước rửa các thiết bị có các hàm lượng chất bẩn trung bình (các muối kim loại, dầu mỡ và xà phòng,…)

- Nước có thể pha loãng

Để an toàn và để dễ cho việc xử lý thì hai dòng là dòng axit cromic và dòng cyanide sẽ phân biệt tách riêng. Chất mà gây ra sự ô nhiễm nước thải xi mạ có thể sẽ chia thành vài nhóm sau:
 
- Các chất ô nhiễm độc như chất cyanide CN–, Cr6+, F–,…

- Các chất ô nhiễm mà làm thay đổi độ pH như dòng axit và kiềm

- Các chất ô nhiễm làm hình thành các cặn lơ lửng như hydroxit, carbonat và phosphat

- Các chất ô nhiễm hữu cơ như là dầu mỡ, EDTA…
 
Áp dụng công nghệ xử lý nước thải chứa niken
Áp dụng công nghệ xử lý nước thải chứa niken
 

3. Quy trình để xử lý nước thải chứa niken - nước thải xi mạ


Dòng nước thải mà tồn tại trong ngành sản xuất xi mạ sẽ được tách ra thành những dòng thải riêng biệt để có thể xử lý theo mỗi tính chất của các nguồn thải.

Dòng nước thải mà có chứa kim loại crom sẽ được dẫn qua các song chắn rác để loại bỏ đi những tạp chất thô mà nó có trong nước thải rồi sẽ dẫn qua bể lắng cát để cho lắng xuống các hạt cát, đất và nó có kích thước lớn hơn 2mm trước khi nó được đưa về hệ thống xử lý. Sau đó thì nước thải xi mạ chứa các kim loại crom sẽ được đưa về tại bể điều hòa để làm  ổn định lại các lưu lượng và các nồng độ chất thải mà có trong nước thải trước khi nó được đưa về ở bể oxi hóa – khử để khử những kim loại Cr6+ xuống thành Cr3+ cho nó ít độc hại hơn và trước khi được đưa về bể keo tụ để cho ra sự tạo kết tủa crom.

Dòng nước thải mà có chứa kim loại niken sẽ được dẫn qua song chắn rác để loại bỏ những tạp chất thô mà nó có trong nước thải rồi mới dẫn qua bể lắng cát để lắng xuống các hạt đất, cát mà có ở trong nước thải. Nước thải xi mạ có chứa kim loại niken sau đó sẽ được đưa về một bể điều hòa để làm ổn định các nồng độ và mức lưu lượng nước thải. Sau đó thì nước thải sẽ được đưa về tại bể keo tụ tạo bông để tạo ra bông cặn làm kết tủa niken.

Dòng nước thải mà trong đó có chứa xyanua sẽ được dẫn qua các song chắn rác để loại bỏ đi những tạp chất thô có kích thước lớn ở trong nước thải rồi mới dẫn qua bể lắng cát để lắng lại những hạt đất cát có trong nước thải. Sau đó thì nước thải xi mạ mà có chứa xyanua sẽ được đưa về tại bể điều hòa để ổn định lại mức lưu lượng và nồng độ các chất thải rồi mới dẫn về bể oxi hóa – khử để oxy hóa xyanua có trong nước thải. Thường thì ta sẽ dùng các chất oxy hóa sau đây: NaOCl, Clo, CaOCl2 và thuốc tím KmnO4. H2O2 hoặc là FeSO4. 7H2O để biến CN – thành một hợp chất có màu xanh berlin hay là màu xanh pruxo không tan và không có độc.

Dòng thải mà có chứa các kim loại kẽm sẽ được dẫn qua các song chắn rác để loại đi các loại rác thô mà có kích thước lớn có trong nước thải rồi mới được dẫn qua tại bể lắng cát để lắng các hạt cát nếu có kích thước lớn hơn 2mm. Nước thải xi mạ mà có chứa kim loại kẽm sau đó sẽ được đưa về tại bể điều hòa để làm ổn định lại các nồng độ và mức lưu lượng nước thải rồi mới được đưa về bể keo tụ và ở đó để tạo kết tủa kẽm.

Nước thải xi mạ sau khi đã ra khỏi bể keo tụ tạo bông thì sẽ được dẫn về tại bể lắng để lắng bông cặn kết tủa mà đã được hình thành dưới ảnh hưởng tác động của quá trình trọng lực. Phần bùn cặn mà sau khi lắng được sẽ được đưa về bể chứa bùn để mang đi xử lý. Phần nước trong mà sau khi lắng theo máng thu nước sẽ chảy về tại bể trung hòa để tạo sự điều chỉnh lại mức độ pH có trong nước thải trước khi nó xả thải ra ngoài các nguồn tiếp nhận. 
 
Quy trình xử lý nước thải chứa niken
Quy trình xử lý nước thải chứa niken
 
Tags: Giáo trình xử lý nước thải xi mạ, Phương pháp xử lý Niken trong nước thải, Đồ án xử lý nước thải xi mạ, Xử lý nước thải chứa xyanua, Xử lý nước thải chứa niken, Xử lý nước thải mạ vàng, Xử lý nước thải chứa crom 6, Nước thải mạ đồng
Học tiếng Hàn qua lời bài hát