• slider
  • slider

Tiêu chí chọn trường khi đi du học Pháp

Bạn đang phân vân về nên chọn trường nào, bài viết sẽ đưa ra các đánh giá về danh tiếng, cũng như những chứng chỉ và chứng nhận để bạn so sánh.
Khác với hệ thống các trường đại học thuộc khối các nước nói tiếng Anh, ở Pháp  chất lượng của trường không chỉ dựa trên Xếp hạng của các tạp chí (Ranking), mà hệ thống các chứng nhận cũng là một căn cứ quan trọng. Khi xem xét các trường và các chương trình học mà bạn muốn tham gia, đặc biệt là các trường tư thục trong lĩnh vực Kinh Tế- Thương Mại, các bạn sẽ nhận thấy các mục từ sau thường hay xuất hiện trong những giới thiệu về chất lượng của trường cũng như bằng, chứng chỉ trường cấp cho các sinh viên tốt nghiệp: “Reconnu par l’Etat”, “certifié”, “visé”, “homologué”, “accrédité”. Bài viết sau được một thành viên trên diễn đàn giáo dục uy tín của Pháp tổng hợp, giới thiệu và làm rõ các mục từ và các hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo trong khối ngành Kinh tế tại Pháp để giúp bạn chọn trường khi đi du học Pháp dễ dàng hơn .

“Le titre certifié de niveau 1 ou 2” - Chứng nhận cấp độ 1 và 2 dành cho chương tình đào tạo
 
« Chứng nhận cấp độ 1 và 2 » là các chứng nhận ở cấp độ đầu tiên mà các chương trình đào tạo của mỗi trường có thể được nhận. Những chứng nhận này thường sẽ được cấp bởi các bộ hoặc các tổ chức nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Tất cả các bằng cấp được công nhận cấp độ 1 và 2 sẽ được ghi vào Danh mục chứng chỉ chuyên nghiệp quốc gia (RNCP).
 
Cấp độ 1 và 2 không có khác biệt gì về chất lượng , chúng chỉ để phân biệt cấp độ của chương trình đào tạo : Chương trình đào tạo 5 năm sau TN THPT- cấp độ 1, Chương trình đào tạo 3-4 năm sau TN THPT- cấp độ 2. Việc được ghi vào Danh mục RNCP là tiêu chí đầu tiên xác định được mức độ nghiêm túc của các cơ sở và các chương trình đào tạo, nhất là trong khối trường Chuyên ngành (quản lý DLKS, cắt may thời trang…).
 
du học pháp dễ dàng hơn với tiếng Anh
Du học pháp dễ dàng hơn với tiếng Anh
 
>>Xem thêm: http://kenhcanhan.net/details/hoc-tieng-phap-chuan-bi-hanh-trinh-du-hoc-phap.html

“La reconnaissance par l'Etat”- Chứng nhận quốc gia dành cho cơ sở đào tạo
 
Cụm từ này cho biết cơ sở đào tạo đã được Bộ giáo dục Pháp đánh giá kĩ lưỡng về nhiều mặt : Trang thiết bị, chương trình đào tạo, thủ tục hành chính và việc quản lý tài chính của trường. Những chương trình được gắn cụm từ này đã có ít nhất là một khóa sinh viên tốt nghiệp. Thông thường quy trình Đánh giá chất lượng này sẽ được áp dung cho các trường Kinh tế- Thương mại tư thục. Với sự công nhận của nhà nước, sinh viên Pháp trong các cơ sở đào tạo này có quyền đăng kí nhận Học Bổng xã hội của tổ chức CROUS . Xong sự công nhận bởi nhà nước này đánh giá chung về cơ sở giáo dục chứ không đánh giá những bằng cấp của Trường một cách cụ thể. Đây một trong những tiêu chí khi chọn trường khi đi du học Pháp

“Les diplômes visés par l'Etat”- Bằng cấp được nhà nước công nhận
 
Liên quan đến các loại bằng cấp mà các cơ sở đào tạo tư nhân cấp cho Sinh viên , sau khi được Nhà nước công nhận chất lượng chung của cơ sở đào tạo, các Trường đều có thể đăng kí để kiểm định chất lượng các bằng cấp của mình. Sự công nhận này cho thấy Nhà nước Pháp cam kết về chất lượng đào tạo của trường. Trường được đặt dưới sự kiểm tra về mặt chuyên môn thường xuyên : Nội dung đào tạo, hội đồng tuyển sinh, hội đồng cấp bằng đều được kiểm tra, đánh giá. Sự chứng nhận này có hiệu lực tối đa trong vòng 6 năm. Danh sách chính thức các trường đã dành được chứng nhận được hiển thị đầy đủ trên trang web của Hội đồng đánh giá Đào tạo và Bằng cấp trong lĩnh vực Quản lý (CEFDG)

“Le grade de Master”- Chương trình đào tạo thạc sĩ chất lượng cao
 
du học pháp
Tiêu chí chọn trường khi đi du học Pháp 
 
>Xem Thêm: http://kenhcanhan.net/

Chứng nhận này cũng được tổ chức của nhà nước CEFDG đánh giá chất lượng. Đây là đánh giá liên quan đến chương trình đạo tạo năm thứ hai của bậc thạc sĩ (TN THPT+ 5 năm). Các chương trình được cấp chứng nhận  « Grade master » là các chương trình đã được Nhà nước công nhận. Chứng nhận này đảm bảo thêm chất lượng cao trong mặt học thuật cũng như mặt thực tế của chương trình đào tạo. Những tiêu chí đánh giá để cấp chứng nhận rất khắt khe và gần với các tiêu chí của các tổ chức công nhận quốc tế . 

“L'appartenance à la Conférence des Grandes Ecoles” - Là thành viên của Hội Đồng các Trường lớn
 
Hội đồng các trường lớn là một tổ chức thành lập theo luật định 1901 tập hợp hầu hết các trường lớn đào tạo kĩ sư và quản lý. Chỉ có những trường và bằng cấp của trường đó được Nhà nước công nhận ,có những chương trình đào tạo « grade Master »  mới đủ điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng các Trương lớn. Chính vì vậy, việc là « thành viên của hội đồng các Trường lớn » là tiêu chí để có thể nhanh chóng đánh giá Trường đại học tư thuc tại Pháp mà bạn muốn học có chất lượng và đáng tin cậy hay không. 

“Les accréditations internationales”- Các chứng nhận quốc tế
 
Các chứng nhận quốc tế là căn cứ rất quan trọng để xác định chất lượng để chọn trường nào khi đi du học Pháp, bởi tiêu chí để đạt được những chứng nhận này rất cao. Những chứng chỉ mà các trường luôn muốn hướng đến thường bao gồm : EQUIS, AACSB, AMBA. Để các bạn có thể hình dung, có 650 trường Kinh doanh trên thế giới có chứng nhận AACSB, 140 trường có chứng nhận EQUIS, chỉ có 1% các trường trên thế giới nhận được cả ba chứng nhận. 
 
Tags:  học tiếng pháp hiệu quả, học tiếng pháp có khó không, học tiếng pháp online

Đăng nhập để post bài

Quảng cáo


Học tiếng Hàn qua lời bài hát